Tài khoản Microsoft

Thứ ba, 25/12/2012, 09:46 GMT+7

 LBVMVT 462 có đề cập đến việc đăng nhập Windows 8 bằng tài khoản online. Xin nói rõ hơn về tài khoản này (còn gọi là tài khoản Microsoft) và những ích lợi của nó.

 Tài khoản Microsoft là gì?

Tài khoản Microsoft là cách gọi mới của hệ thống các tài khoản trực tuyến của Microsoft trước đây, bao gồm Windows Live ID, Microsoft Passport và Microsoft Wallet... Nếu đã từng đăng ký một tài khoản Hotmail hay Windows Live ID thì giờ đây, đó chính là một tài khoản Microsoft. Tài khoản Microsoft hiện tại cũng khả dụng cho các dịch vụ của Microsoft, bao gồm Xbox Live, Windows Phone và Zune. Mặc dù hầu hết các tài khoản Microsoft sẽ gắn với một địa chỉ email @hotmail.com, @outlook.com hay @live. com nhưng bạn cũng có thể tạo một tài khoản Microsoft gắn liền với bất cứ địa chỉ email nào, chẳng hạn như, tài khoản Microsoft liên kết với địa chỉ Gmail (@gmail.com)...

Lợi ích từ việc sử dụng tài khoản Microsoft

Khi sử dụng một tài khoản Microsoft, người dùng sẽ được đồng bộ hóa một số thiết lập trên PC giữa các máy tính khác nhau của mình, với các tùy chọn điều khiển thiết lập đồng bộ nằm trong ứng dụng PC Settings. Để thực hiện việc này, bạn đưa chuột tới góc dưới cùng hay trên cùng bên phải màn hình, chọn Settings charm và chọn More PC Settings cuối khung Settings để mở thiết lập. Có rất nhiều thiết lập ở đây, trong đó App settings chỉ áp dụng cho các ứng dụng phong cách Metro (UI) trước đây. Các tùy chọn đồng bộ khác như hình đại diện, hình nền và cấu hình thanh tác vụ rất hữu dụng cho người dùng sở hữu nhiều máy tính chạy Windows. Sau khi thiết lập Windows cho một máy, những thiết lập đó sẽ được đồng bộ giữa tất cả những máy tính được đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft.

Ngoài ra, mật khẩu cũng có thể được đồng bộ. Tài khoản Microsoft mang lại các tính năng đồng bộ rất hữu ích, ngay cả với người dùng máy tính để bàn. Tuy nhiên, một tài khoản Microsoft là không bắt buộc, và có thể tiếp tục sử dụng một tài khoản cục bộ trên máy mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Người dùng có thể truy cập Windows Store bằng một tài khoản cục bộ nhưng sẽ phải đăng ký một tài khoản Microsoft nếu muốn tải ứng dụng. Mặc dù Windows Store chỉ cho phép tải về các ứng dụng Metro (UI), nhưng nếu bạn chỉ sử dụng các ứng dụng desktop thì hạn chế này sẽ không gây ảnh hưởng gì. Rất nhiều ứng dụng Metro sẽ không hoạt động trừ khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Nếu đang sử dụng một tài khoản cục bộ, bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản Microsoft nếu muốn sử dụng các ứng dụng kèm theo như Mail, Calendar, People, Messaging và SkyDrive. 


Nguyễn Thị Duy An tuanastronomy@gmail.com

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến