AxCrypt 1.7.2687.0 - Tạo mật khẩu bảo vệ tập tin với mã hóa mạnh mẽ

Thứ bảy, 24/09/2011, 15:45 GMT+7

 AxCrypt là phần mềm mã hóa tập tin mã nguồn mở hàng đầu cho Windows. Nó tích hợp hoàn toàn với Windows để nén, mã hóa, giải mã, lưu trữ, gửi và làm việc với các tập tin cá nhân.

 Các tính năng:

- Kích đúp vào để chỉnh sửa / xem với bất kỳ ứng dụng nào.

- Tự động mã hóa lại sau khi chỉnh sửa.

- Mã nguồn mở dưới dạng GNU General Public License.

- Mở rộng giao diện dòng lệnh cho kịch bản và lập trình.

- Mã hóa AES 128-bit .

- Chỉnh sửa một tài liệu được mã hóa trực tiếp với việc kích đúp vào nó.

- Xác nhận tự động thông qua cụm từ trước khi giải mã hoặc chỉnh sửa.

- Hỗ trợ tập tin lớn> 4GB.

- Tích hợp tốt với các dịch vụ chia sẻ file dựa trên web.

- Giữ nguyên tên file gốc và thông tin của một tập tin được mã hóa.

Tải về http://www.axantum.com/AxCrypt/


Trường Sơn

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến