Tắt máy xe khi chờ đèn đỏ có giúp giảm ô nhiễm môi trường?
  • 12:18, 31/05/2016
  • 0 bình luận
(KHPT) PGS.TS Nguyễn Lê Ninh: đề xuất tắt máy khi phải dừng xe chờ đèn đỏ, không phải là giải pháp có hiệu ứng tốt với giao thông cộng đồng.
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email