• 17:32, 24/05/2018
  • 0 bình luận
KHPTO - Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc" góp phần đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam thông qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương thức quản lý ATTP nông lâm thủy sản theo Luật ATTP.
  • 17:30, 16/05/2018
  • 0 bình luận
KHPTO - Theo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, trong năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt trên 5%; giá trị sản xuất đạt 6%; giá trị sản xuất bình quân đạt 500 triệu đồng/ha; diện tích gieo trồng rau đạt 19.000 ha; cung cấp từ 1 - 1,2 triệu heo con giống; cung cấp cho thị trường 1 triệu liều tinh heo...
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email