• 10:45, 10/01/2019
 • 0 bình luận
 • 10:40, 10/01/2019
 • 0 bình luận
 • 05:41, 10/01/2019
 • 0 bình luận
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Củ Chi
 • 16:20, 07/01/2019
 • 0 bình luận
KHPTO - Trong 3 năm 2016-2018, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, UBND huyện đã ban hành 53 văn bản chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình. Các xã và phòng ban huyện căn cứ vào chỉ đạo này triển khai xây dựng kế hoạch triển khai cho đơn vị mình thực hiện.
 • 12:19, 07/01/2019
 • 0 bình luận
 • Hotline
  (028) 3920 1523
 • Email