4 Dấu ấn lớn về chính sách giúp phát triển kinh tế tập thể
 • 05:56, 17/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã ở TP.HCM ngày càng phát triển. Thành quả này có được từ việc TP.HCM đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách phù hợp, cùng đó là những chính sách lớn từ Chính phủ.
Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới
 • 22:51, 16/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - TP.HCM đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới để hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại cho hợp tác xã
 • 22:46, 15/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Tại TP.HCM, Liên minh hợp tác xã TP.HCM đang phối hợp với các Sở công thương, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư và các hợp tác xã liên quan triển khai xây dựng chương trình xúc tiến thương mại hàng năm cho các hợp tác xã.
Đoàn kết để khơi thông dòng chảy thương mại nông nghiệp
 • 20:32, 14/09/2021
 • 0 bình luận
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, cần phải thay đổi tư duy phân chia vùng miền. Giờ là lúc lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất phải cùng ngồi lại với nhau gỡ rối cho thương mại nông nghiệp.
Hỗ trợ hợp tác xã ứng công nghệ cao trong thu hoạch, chế biến, bảo quản…
 • 22:40, 13/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Tại TP.HCM, các Sở khoa học và công nghệ, Sở công thương, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp với Liên minh hợp tác xã đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trong khâu thu hoạch, chế biến, đóng gói và bảo quản hàng nông sản thực phẩm theo yêu cầu của các hợp tác xã trên địa bàn Thành phố.
4 Nhóm nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ hợp tác xã vượt qua đại dịch Covid-19
 • 22:35, 12/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
Nghiên cứu áp dụng mô hình hợp tác xã của nước ngoài
 • 22:28, 11/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Để triển khai xây dựng mô hình hợp tác xã hiệu quả, Liên minh hợp tác xã TP.HCM đang chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu nhiều mô hình hợp tác xã của nước ngoài.
Định hướng phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2030 tại TP.HCM
 • 22:20, 10/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Định hướng chung của phát triển kinh tế tập thể (KTTT) giai đoạn năm 2021 – 2030 là khuyến khích phát triển KTTT trên các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, trên mọi vùng lãnh thổ; các hình thức mở rộng quy mô thành viên; ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp; bảo đảm lợi ích thành viên...
Đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
 • 05:37, 09/09/2021
 • 0 bình luận
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản hợp tác xã tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế.
Đào tạo nghề để nâng cao đời sống người lao động ở xã nông thôn mới
 • 21:34, 08/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Công tác đào tạo nghề cho lao động ở các xã nông thôn mới được TP.HCM triển khai mạnh mẽ, tạo điều kiện cho lao động nông thôn (LĐNT) có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống từng bước được thay đổi.
Cần thêm động lực cho phát triển nông thôn mới
 • 05:32, 07/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Với đặc thù tốc độ đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng khiến diện tích canh tác, nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể, ngành nông nghiệp TP.HCM hiện đối mặt thêm với một thách thức lớn khác trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đó chính là sự thiếu hụt nguồn lao động tại chỗ, và sự liên kết giữa các HTX với đối tác tiêu thụ các sản phẩm đầu ra.
Khoa học công nghệ - Giải pháp phát triển kinh tế tập thể bền vững
 • 13:56, 06/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 của UBND TP.HCM, Thành phố đặt mục tiêu phát triển 150 hợp tác xã (HTX), 2 liên hiệp HTX; tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể đạt 7%/năm. Một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu này là ứng dụng khoa học công nghệ.
 • 12:54, 06/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đã xác định: một trong những giải pháp để thực hiện kế hoạch này là hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ, chuyển đổi số.
TP.HCM: hỗ trợ lãi suất đến 100% để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đến năm 2025
 • 15:58, 05/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Nhằm thúc đầy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025, thành phố tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ cho cá nhân, đơn vị tham gia chuyển dịch, ngày 23/3/2021, Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 06) kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.
Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới - Giải pháp phát triển kinh tế tập thể
 • 05:51, 05/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TP.HCM, liên hiệp HTX tổ chức hoạt động theo Luật hợp tác xã những năm trước đây, về cơ bản được tổ chức lại hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012.
Nghị định 98 của Chính phủ hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp TP.HCM
 • 16:17, 04/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Để thúc đầy quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên đạ bàn TP.Hồ Chí Minh, bên cạnh các cơ chế, chính sách do thành phố ban hành, những cá nhân, đơn vị tham gia quá trình chuyển dịch nông nghiệp còn được sự hỗ trợ từ Nghị định 98/2018/NĐ-CP (Nghị định 98) ngày 5/7/2018 của Chính phủ.
HTX Cần Giờ Tương Lai – Đơn vị điển hình về phát triển mô hình HTX kiểu mới
 • 15:47, 04/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu cũ (theo Luật HTX năm 2003) sang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 nhằm nâng cao vai trò của các HTX thông qua việc đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ, bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi.
Điểm nhấn trong chính sách hỗ trở chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại TP.HCM
 • 16:23, 03/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Qua nhiều năm TP.Hồ Chí Minh triển khai chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, với nhiều chính sách hỗ trờ ra đời, trong đó Quyết định 655/2018/QĐ-UBND (Quyết định 655) của UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành ngày 12/2/2018 được xem là điểm nhấn trong chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố.
 • 15:49, 03/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Tính đến ngày 1/6/2020, TP.HCM có 99 hợp tác xã (HTX), tăng 73,6% so với năm 2011-57 HTX.
Hợp tác xã - xu thế tất yếu để phát triển kinh tế tập thể
 • 15:43, 03/09/2021
 • 0 bình luận
KHPTO - Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã (HTX) là xu thế tất yếu để phát triển kinh tế tập thể.
 • Hotline
  (028) 3920 1523
 • Email