Nắng mới

  • 20:49 ,13/04/2019
Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông...
Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân!
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email