Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

  • 11:33 ,03/08/2020

KHPTO - Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, đóng góp của 8 trường ETEP trong xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý (GV/ CBQL) giáo dục là không thể thiếu. Để làm tốt công việc này, các trường đại học phải nỗ lực phát triển, tăng cường năng lực của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo.

Qua 3 năm tham gia chương trình ETEP, các trường đại học sư phạm và Học viện quản lý giáo dục đã nâng cao được năng lực nhà trường và triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng GV/ CBQL cốt cán, đại trà cho 63 tỉnh thành.

Báo cáo của chương trình ETEP cho thấy, trong số 16 nhiệm vụ chính của ETEP, có 8 nhiệm vụ hoàn thành; 5 nhiệm vụ đang thực hiện và 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong đó, liên quan đến phát triển năng lực các trường sư phạm, báo cáo cho biết 8 trường tham gia ETEP đã hoàn thành các kế hoạch phát triển năng lực năm 2018 và 2019, được cơ quan kiểm đếm độc lập đánh giá “đạt”.

Các trường này được Bộ giáo dục và đào tạo quyết định phương án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và bồi dưỡng, đáp ứng với chuyển đổi từ dạy học dựa trên nội dung và truyền đạt kiến thức sang dạy học phát triển năng lực người học. Việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và trình độ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ bồi dưỡng GV/ CBQL cơ sở giáo dục phổ thông.

Về hoạt động bồi dưỡng GV/ CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019, chương trình đã hoàn thành đạt 108% so với chỉ tiêu đề ra. Theo đó, 32.576 GV/CBQL cốt cán đã được bồi dưỡng modul 1 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018. Tỷ lệ học viên hài lòng với chương trình bồi dưỡng là 98%.

Các tài liệu tiếp theo để bồi dưỡng GV/CBQL đang được các nhà trường xây dựng, tham vấn các bên liên quan và chuyên gia quốc tế để kịp bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của CT GDPT mới.

Theo thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo xây dựng 9 modul bồi dưỡng cho mỗi đối tượng GV/CBQL cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu của CT GDPT mới. Trong đó, 4 modul được ưu tiên thực hiện trước, liên quan đến: hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018; đổi mới phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh; xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục, kế hoạch nhà trường; quản trị nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất nhà trường...

“Đây là những modul vô cùng quan trọng, là cẩm nang, phương pháp để GV/CBQL tự tin khi thực hiện CT GDPT mới”, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, yêu cầu các đơn vị tổ chức bồi dưỡng bài bản, chất lượng, hiệu quả.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email