Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về hợp tác xã

  • 12:55 ,27/09/2021
KHPTO - Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 2/1/2020 của UBND TP.HCM về “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố” và “Chương trình công tác của UBND TP.HCM năm 2020”, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM đã xây dựng "Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn TP.HCM 2021 - 2025".

Theo đó, trong công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở cấp quận - huyện thì cần phân công ít nhất 1 cán bộ chuyên trách về công tác quản lý nhà nước về HTX ở Phòng tài chính - kế hoạch; ở cấp phường, xã thì phân công cho cán bộ phụ trách nông nghiệp trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước để các HTX hoạt động đúng luật, hiệu quả mà không can thiệp sâu vào hoạt động của HTX.

Ngoài ra, TP.HCM còn tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý Nhà nước về HTX tại các sở ngành, quận huyện, xã phường. Tổ chức cho cán bộ quản lý Nhà nước khảo sát, học tập các mô hình quản lý HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả tại các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu về HTX, tổ hợp tác. Nội dung điều tra tập trung vào quy mô sản xuất, sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, thị trường tiêu thụ, kết quả sản xuất - kinh doanh, những chính sách hỗ trợ mà HTX, tổ hợp tác đã tiếp cận được; những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại và các kiến nghị, đề xuất của HTX, tổ hợp tác. Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, đề nghị UBND các huyện - quận có giải pháp hỗ trợ phát triển HTX và kiến nghị, đề xuất HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM ban hành các cơ chế, chính sách phát triển HTX nông nghiệp.

Xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu HTX, tổ hợp tác nhằm tăng cường phục vụ công tác quản lý Nhà nước, nắm bắt thực trạng hoạt động của HTX.

MAI DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email