Nâng cao chất lượng đàn bò sữa

  • 08:24 ,10/07/2019

KHPTO - UBND TP.HCM phê duyệt đề án Nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, thành phố duy trì đàn bò sữa ổn định ở mức 100.000 con, cơ cấu đàn cái sinh sản chiếm 60 - 70% và đàn cái vắt sữa chiếm 50% tổng đàn. Sản lượng sữa hàng hóa đạt 360.000 tấn/năm, cả giai đoạn 2016 – 2020 là 1.600 triệu tấn (tăng 28,5% so với năm 2015 và 26,91% so với giai đoạn 2011 - 2015).

Theo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, thành phố giảm nhanh quy mô chăn nuôi bò sữa nhỏ lẻ (dưới 10 con/ hộ), tập trung cải thiện chất lượng giống bò sữa, tăng cường loại thải bò sữa có năng suất kém, bò sữa có vấn đề về sinh sản và bò nhiều lứa. Phấn đấu đến năm 2020, năng suất sữa bình quân đạt 7.700 kg/con/năm (tương đương 21 kg/con/ngày), chất lượng sữa có hàm lượng chất béo 3,5 - 4%, protein sữa 3 - 3,5%, vật chất khô 12 - 13,5%, số lượng tế bào somatic 600.000 - 700.000 tế bào/ml. Đàn giống bò sữa của thành phố đạt trọng lượng bê sơ sinh 30 kg/con; trọng lượng lúc cai sữa 95 kg/con, tuổi phối giống lần đầu 15 - 16 tháng, tuổi đẻ lứa đầu 24 - 25 tháng, khoảng cách 2 lứa đẻ 400 - 425 ngày, số liều phối giống cho con đậu thai 2,5 - 3 liều/con. Áp dụng các tiêu chí thực hành chăn nuôi tốt (VietGAP) trong chăn nuôi bò sữa tại nông hộ, tỷ lệ cơ giới hóa, hiện đại hóa trong chăn nuôi bò sữa đạt 50 - 60%, tỷ lệ sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) lên 45 - 50%.

Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý nông hộ chăn nuôi bò sữa, nâng cao năng suất chất lượng giống bò sữa, khoa học kỹ thuật và khuyến nông, thú y và hợp tác sản xuất, tổ chức sản xuất và xúc tiến thương mại, đào tạo và nâng cao trình độ, các chính sách liên quan... hướng đến đàn bò sữa chất lượng cao, cho năng suất sữa tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

P.D
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email