Năm học 2020 - 2021: Năm “bản lề” chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

  • 06:33 ,25/09/2020

KHPTO - Năm học 2020 - 2021 với giáo dục trung học là năm “bản lề” để chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 6 từ năm học 2021 - 2022. Song song với đó, giáo dục trung học cần tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đây là nhiệm vụ kép, được thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý.

Năm học đặc biệt

Năm học 2019 - 2020 là năm học gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với nỗ lực đặc biệt và những quyết định kịp thời, đúng đắn, ngành giáo dục nói chung và giáo dục trung học nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chia sẻ cụ thể hơn về kết quả của giáo dục trung học, vụ trưởng Vụ giáo dục trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết, mạng lưới trường, lớp cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập và yêu cầu phổ cập giáo dục THCS. Toàn quốc có 10.783 trường THCS công lập và 55 trường THCS ngoài công lập; cấp THPT có 2.399 cơ sở giáo dục công lập và 463 cơ sở ngoài công lập.

So với năm học trước, số lượng trường ngoài công lập của cả hệ THCS và THPT đều tăng lên. Điều này giúp giảm áp lực cho các địa phương có nhu cầu cao về trường lớp, đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM...

“Năm học vừa qua, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, Bộ giáo dục và đào tạo đã rà soát và ban hành kịp thời hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi đã tinh giản. Bộ đồng thời chỉ đạo việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình, thực hiện chủ trương “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”. Trên cơ sở đó, các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ kế hoạch thời gian năm học sau điều chỉnh”, vụ trưởng Nguyễn Xuân Thành nói.

Bên cạnh việc nỗ lực tổ chức dạy học đảm bảo chất lượng khi ứng phó với dịch Covid-19, giáo dục trung học năm qua tiếp tục tích cực thực hiện việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh theo Công văn số 4612 (năm 2017).

Những đổi mới trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) hiện hành là “bước đệm” để giáo viên làm quen, từ đó thuận lợi khi chuyển sang thực hiện CT GDPT mới. Sự nỗ lực và tích cực trong triển khai CT GDPT một cách khoa học - linh hoạt - sáng tạo đã mang lại hiệu quả là đưa chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tăng lên.

Năm học “bản lề” chuẩn bị triển khai CT GDPT mới với lớp 6

Năm học mới, giáo dục trung học tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản của toàn ngành, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm riêng. Trong đó, giáo dục trung học chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bậc học này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Việc đổi mới quản lý và công tác thi đua, khen thưởng trong giáo dục trung học cũng là một nhiệm vụ bậc học này chú trọng thực hiện trong năm học 2020 - 2021.

Các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo mới được ban hành liên quan đến giáo dục trung học, như: thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; điều lệ trường THCS và THPT; quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; công văn về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học... cũng được lãnh đạo Vụ giáo dục trung học triển khai làm rõ và giải đáp các băn khoăn của đại diện 63 Sở giáo dục và đào tạo. Điều này giúp công tác chỉ đạo và thực hiện của các địa phương được hiệu quả, chính xác.

Nhấn mạnh năm học 2020 - 2021 là một năm đặc biệt quan trọng của giáo dục trung học khi chuẩn bị triển khai CT GDPT mới đối với lớp 6 từ năm học 2021 - 2022, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả CT GDPT hiện hành theo định hướng tiếp cận giáo dục phẩm chất, năng lực cho người học. Do đó, trong 7 nhiệm vụ được thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý giáo dục trung học cần thực hiện tốt ở năm học 2020 - 2021, nhiệm vụ đầu tiên là chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai CT GDPT mới.

Theo đó, việc chuẩn bị sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương và chuẩn bị đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý cần được quan tâm thực hiện tốt. Các nhà trường phải lựa chọn, bố trí giáo viên dạy lớp 6 là người có năng lực, tinh thần trách nhiệm và được bồi dưỡng chu đáo. “Đây là đối tượng phải đặc biệt ưu tiên bồi dưỡng năm nay. Đối với việc thiếu giáo viên, hiện nay đã có cơ chế cho phép tuyển hợp đồng chuyên môn, tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục chuẩn bị đủ về số lượng đội ngũ, đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục”, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email