Năm 2019: 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư

  • 18:14 ,05/10/2019
KHPTO - Theo thông tin từ Hội đồng giáo sư nhà nước, năm 2019 có 98 Hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên giáo sư, 606 ứng viên phó giáo sư.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan từ 725 ứng viên, còn 556 ứng viên, trong đó có 105 ứng viên giáo sư, 450 ứng viên phó giáo sư, được Hội đồng giáo sư cơ sở gửi hồ sơ về văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước đề nghị xét, công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư ở 26 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

Năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, do đó, một số Hội đồng giáo sư cơ sở còn lúng túng trong việc thực hiện một số quy định của Quyết định 37. Cùng với đó, một số Hội đồng cơ sở còn chưa thực hiện đầy đủ quy định phải công khai kết quả xét tuyển của các ứng viên lên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học, nên đã phải kéo dài thêm thời gian để thực hiện công khai theo quy định.

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã yêu cầu Hội đồng giáo sư ngành phối hợp với văn phòng Hội đồng giáo sư nhà nước rà soát kỹ trong khâu tiếp nhận hồ sơ các ứng viên từ Hội đồng giáo sư cơ sở, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Trong khâu tiếp nhận và quá trình thẩm định hồ sơ ứng viên, nếu phát hiện hồ sơ nào không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì loại ngay.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu các Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành cần nâng cao trách nhiệm trong thẩm định năng lực chuyên môn, kết quả nghiên cứu, định hướng nghiên cứu và năng lực ngoại ngữ của các ứng viên. Cần công bằng, công tâm, khách quan trong thẩm định hồ sơ ứng viên, trong đó nhất là khâu bỏ phiếu kết quả xét công nhận ứng viên và phải chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành phải quán triệt các ủy viên hội đồng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thẩm định hồ sơ ứng viên được phân công; tuyệt đối không được tiếp xúc, liên hệ (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các mối quan hệ cá nhân) với các ứng viên trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra vi phạm.

Các phó chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước trực tiếp chỉ đạo các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.

ANH THƯ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email