Mưa

  • 09:01 ,06/07/2018
Mưa tuôn dòng nhớ
Giọt mong, giọt chờ
Ngày vui qua vút
Thoáng còn trong mơ...
Mưa về ngõ vắng
Lê thê những chiều
Người đi xa vắng
Một miền đìu hiu.
T.H.M.P
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email