MobiFone bất ngờ hủy hợp đồng thoả thuận mua 95% cổ phần của AVG

  • 21:24 ,13/03/2018

KHPTO - Qua thông tin báo chí về kết luận chỉ đạo của Ban Bí thư, thực hiện chỉ đạo của Bộ thông tin và truyền thông, Tổng công ty viễn thông MobiFone đã báo cáo Bộ thông tin và truyền thông chủ trương huỷ hợp đồng thoả thuận mua 95% cổ phần của AVG; và đã được Bộ Thông tin và truyền thông đồng ý.

Hiện nay, Tổng công ty viễn thông MobiFone và nhóm cổ đông AVG đang xúc tiến việc huỷ bỏ hợp đồng thỏa thuận mua bán cổ phần theo các quy định pháp luật.

Trong thông cáo báo chí mà MobiFone loan báo trong ngày 13/3/2018, thì theo thỏa thuận hai bên, nhóm cổ đông AVG đã đặt cọc số tiền gần 450 tỷ đồng để cam kết thực hiện việc hủy hợp đồng. Hai bên sẽ khẩn trương xem xét và thực hiện những công việc cần thiết trên tinh thần thiện chí, đảm bảo không thiệt hại cũng như không ảnh hưởng tới nguồn vốn và lợi ích của Nhà nước.

Hiện nay, ưu tiên của Tổng công ty viễn thông MobiFone là tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

GIA QUYỀN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email