Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học nông nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp

  • 10:05 ,04/10/2018

KHPTO - UBND TP.HCM vừa giao ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm công nghệ sinh học TP mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để triển khai hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ gắn với phát triển các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp của TP và chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, tạo nguồn thu bền vững để từng bước thực hiện tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; chú trọng đến việc hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực, đặc biệt là các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ và hợp tác quốc tế để phát huy tiềm năng, nguồn lực của TPHCM và các địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp của TP và cả nước.

Trung tâm công nghệ sinh học cần chú trọng việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và liên kết, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp với các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email