Mô hình trồng hoa lily trong nhà kín

  • 07:19 ,28/10/2019

KHPTO - Từ sự hỗ trợ kinh phí ban đầu của Sở khoa học và công nghệ Lâm Đồng và nguồn kinh phí đối ứng của địa phương, phòng kinh tế thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng tiến hành triển khai các mô hình trồng hoa lily trên diện tích trên 100 m2/mô hình trong điều kiện nhà kín cho các giống: Sorbonne, Conca D’or, Robina.

Qua thực tế đánh giá những giống hoa lily trồng tại thành phố Bảo Lộc cho thấy, chất lượng hoa không thua kém so với hoa lily trồng ở thành phố Đà Lạt. Trước thành công bước đầu của mô hình trồng hoa lily, nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã được tập huấn kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư nhân rộng mô hình.

Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi phải có kinh phí lớn, mặt bằng sản xuất phù hợp. Quy mô sản xuất hoa lily phải từ 500 đến 1.000 m2 với mức đầu tư từ 250 - 300 triệu đồng/mô hình. Các giống hoa lily phải được tuyển chọn kỹ phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, người nông dân phải nắm vững kỹ thuật và thời điểm thích hợp để xuống giống. Hiện nay, các giống hoa lily tại địa phương đều phải nhập từ nước ngoài do vậy chất lượng củ giống cần phải được kiểm soát chặt chẽ… Với sự thành công ban đầu, mô hình này sẽ tạo cơ hội cho bà con có thêm nghề trồng hoa mới, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống; tác động mạnh đến quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tại địa bàn.

VĂN CHIẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email