Mô hình kinh tế hợp tác thông qua hợp tác xã giúp người lao động có đời sống ổn định

  • 06:04 ,15/10/2021
KHPTO - Phát triển mô hình kinh tế hợp tác thông qua hợp tác xã (HTX) hiện nay rất cần thiết, vì HTX góp phần giúp thành viên, người lao động có đời sống ổn định hơn, thu nhập ngày càng cao hơn, điều quan trọng là khi tham gia HTX doanh thu của các hộ nông dân có sự khác biệt.

Năm 2017, TP.HCM đã tiên hành khảo sát mô hình đơn vị sản xuất cơ bản nông nghiệp Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Kết quả cho thấy, chênh lệch về năng suất và giá bán của cùng một sản phẩm từ các hộ nông dân và HTX không có nhiều sự khác biệt, trong khi doanh thu của các hộ trong HTX lại cao hơn tới 30% so với các hộ ngoài HTX.

Nguyên nhân chính là do chưa được trang bị đầy đủ kiến thức sản xuất nên các hộ ngoài HTX sử dụng nhiều nguyên liệu hơn, dẫn đên chi phí sản xuất cao, ảnh hưởng trực tiếp đên thu nhập. HTX đóng vai trò là đầu mối trong tổ chức sản xuất, kêt nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hộ nông dân và doanh nghiệp.

Hình thức liên kết sản xuất qua HTX là một trong những nhân tố quan trọng giúp các hộ sản xuất nông nghiệp nâng cao thu nhập và gia tăng giá trị sản xuất. Vì vậy, việc phát triển HTX làm gia tăng nhu cầu liên kết, hợp tác với những hình thức, quy mô khác nhau giữa các hộ nông dân và doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tê tập thể trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế trong phát triển nông nghiệp.

Hiện trên địa bàn TP.HCM hiện có 117 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó số lượng HTX hoạt động tốt khá là 60/117 HTX, hoạt động trung bình là
23/117 HTX, chưa đánh giá phân loại là 32/117 HTX.

H.D
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email