Máy không chịu "thức dậy" sau khi "ngủ"

  • 18:43 ,21/07/2021
KHPTO - Ngoài những cách khắc phục tình trạng này nêu trong bài viết trên PC & Mobile số 701, bạn có thể thử cách sau: Bấm nút Starts > Settings > System.

Trong danh sách hiện ra, bạn bấm Power and Sleep, rồi kéo xuống dưới bấm vào Additional Power Settings. Ở cột bên trái, bạn bấm "Choose what the power buttons do" và thiết lập như sau (cho cả On battery và Plugged in):

When I press the power button: Hibernate.

When I press the sleep button: Turn Off the Display.

- Trở ra, bạn bấm "Choose what closing the lid does" và thiết lập như sau (cho cả On battery và Plugged in):

When I close the Lid: Sleep.

- Trở ra, ở mục "Plan shown on the battery metre", bạn sẽ thấy được chọn sẵn Balanced (recommended), bấm vào Change Plan Setting nằm bên cạnh.

- Trong màn hình tiếp theo, bạn bấm vào Change advanced power settings.

- Trong menu mới xuất hiện, bạn mở mục Power Button & Lid để thết lập cho cả On battery lẫn Plugged in:

Lid close action, chọn Sleep.

Power button action, chọn Hibernate.

Sleep button action, chọn Turn off the display.

- Bấm OK trước khi đóng cửa sổ Power Options.

Bây giờ trong menu Start > Power, Hibernate sẽ thay cho Sleep. Chọn Hibernate (ngủ đông) thay cho Sleep, máy của bạn sẽ không còn bị treo nữa.

Hải Đăng
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email