Lục bát xuân

  • 08:38 ,12/02/2018
Quê nhà mong ngóng người sang
Lung linh từng giọt rơi ngang nỗi lòng
Câu thơ lục bát bềnh bồng
Ngờ đâu vắt giữa mênh mông... xuân về
NGÀN THƯƠNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email