Lĩnh vực vật lý của Việt Nam trong nhóm 401 - 500 của bảng xếp hạng ARWU

  • 16:51 ,24/07/2020
KHPTO - Tổ chức xếp hạng Đại học ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng 500 đại học tốt nhất thế giới theo lĩnh vực năm 2020 (Global Ranking of Academic Subjects 2020, GRAS), theo đó, ngành vật lý của Đại học quốc gia Hà Nội có thứ hạng trong nhóm 401 - 500, đứng thứ 1 tại Việt Nam với số điểm Q1 (năng lực công bố khoa học trong nhóm Q1 - danh sách các tạp chí hàng đầu thế giới thuộc hệ thống ISI) là 19.4.

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực GRAS 2020 của Tổ chức ShanghaiRanking Consultancy xếp hạng cho hơn 4.000 cơ sở giáo dục đại học thế giới thuộc 54 ngành thuộc 5 nhóm ngành (bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống, y khoa, khoa học xã hội). ShanghaiRanking Consultancy là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố các bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới với tên gọi phổ biến là Academic Ranking of World Universities (ARWU) từ năm 2009.

Để được xếp hạng trong bảng GRAS 2020, các cơ sở giáo dục cần đạt được số lượng ấn phẩm bài báo nhất định tùy theo ngành/lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm (2014 - 2018). Dữ liệu bài báo được thu thập từ nguồn Web of Science và InCites. Đối với ngành vật lý, cơ sở giáo dục cần đạt ngưỡng 300 bài báo để đủ điều kiện được xếp hạng.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email