Liên kết sản xuất - giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ dân xã xây dựng nông thôn mới

  • 21:26 ,22/12/2021
KHPTO - Theo Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX được quy định cụ thể tại Điều 7, Luật HTX năm 2012 như sau:

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi HTX. HTX tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp HTX.

2. HTX, liên hiệp HTX kết nạp rộng rãi thành viên, HTX thành viên.

3. Thành viên, HTX thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

4. HTX, liên hiệp HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.

5. Thành viên, HTX thành viên và HTX, liên hiệp HTX có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của HTX, liên hiệp HTX được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, HTX thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với HTX tạo việc làm.

6. HTX, liên hiệp HTX quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, HTX thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong HTX, liên hiệp HTX và thông tin về bản chất, lợi ích của HTX, liên hiệp HTX.

7. HTX, liên hiệp HTX chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên, HTX thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào HTX trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế. Từ khái niệm và nguyên tắc hoạt động của HTX cho thấy để phát triển nông nghiệp thành phố, việc phát triển kinh tế hợp tác là tất yếu, nòng cốt kết nối tất cả các hộ sản xuất nhỏ lẻ lại với nhau. Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, vì vậy xây dựng và hỗ trợ HTX hoạt động hiệu quả là một trong những chỉ tiêu không thể thiếu trong xây dựng nông thôn mới.

Nhận thấy liên kết sản xuất là xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp, HTX Thuận Yến (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) đã tập trung phát triển theo hướng liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ. Hiện nay, HTX Thuận Yến hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; xây và tư vấn kỹ thuật nhà yến; dịch vụ thương mại tổng hợp; xuất nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp, tổ yến, khô các loại. Để xây dựng chuỗi giá trị thành công, HTX Thuận Yến luôn đặt lợi ích của thành viên lên hàng đầu, là cầu nối liên kết nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ. HTX vừa phân phối nguyên liệu, vừa bao tiêu 100% đầu ra cho thành viên. Hơn nữa, hiểu được khó khăn của nông dân về vốn đầu tư, HTX này luôn ưu tiên vay vốn tín dụng cho thành viên và các hộ thành viên từ nguồn vốn ưu đãi, hoặc làm đại diện vay vốn rồi phân phối lại cho các thành viên. Bên cạnh đó, hiện nay HTX này đang áp dụng mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ Biofloc để gia tăng năng suất, thu nhập cho thành viên HTX; qua đó, tạo cơ hội kết nối với các công ty và doanh nghiệp theo chuỗi liên kết và cung ứng để mở rộng sản xuất.

Như vậy, khi tham gia HTX nông nghiệp, hộ nông dân sẽ được cung ứng vật tư đầu vào với giá ưu đãi, được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, khi tham gia HTX, các hộ nông dân sẽ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, tạm ứng tiền bán sản phẩm; hỗ trợ một phần vốn trong sản xuất khi gặp khó khăn; hỗ trợ giải quyết việc làm...

Để tiếp tục thực hiện liên kết sản xuất nông nghiệp trong việc thực hiện tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới, TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ các HTX nông nghiệp, như hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu, cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX, vốn tín dụng ưu đãi về lãi suất, chuyển giao khoa học - công nghệ…

Cùng với đó, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM cũng đã hỗ trợ các HTX, thành viên HTX tham gia xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết giữa các thành phần tham gia chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm nông nghiệp dưới các hình thức: hỗ trợ thiết kế website, logo, nhãn hiệu, bao bì tem; tổ chức hội chợ - triển lãm; festival hoa lan; chợ phiên nông sản an toàn; tổ chức các hội nghị, hội thảo....

BẠCH LIÊN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email