Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Bài ca nâng bước quân hành”

  • 10:24 ,19/08/2019
KHPTO – Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 9 năm 2019 với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”.

Liên hoan sẽ diễn ra tại 3 khu vực: khu vực I - TP.HCM, từ 24 - 28/7 tại Nhà hát Quân đội phía nam; khu vực II - TP. Đà Nẵng, từ 19 - 27/9 tại Nhà văn hóa Quân khu 5; khu vực III - TP. Hà Nội, từ ngày 5 - 22/11, tại Nhà hát Quân đội.

 Với chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành”, các chương trình, tiết mục tham gia liên hoan đều ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mang, tình yêu quê hương, đất nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, người chiến sĩ hôm nay trên các lĩnh vực học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 Theo đánh giá của ban tổ chức, sau khi nhận được kế hoạch tổ chức liên hoan, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện, xây dựng chương trình. Trong đó có sự phối hợp, tham gia của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ công an) và các ngành, cơ quan chức năng của trung ương, TP. Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Đến nay, đã có 64 đoàn nghệ thuật quần chúng với 2.195 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên thuộc lực lượng vũ trang (quân đội và công an), thanh niên, sinh viên đại diện trong toàn quân, toàn quốc đăng ký tham gia liên hoan.

 Liên hoan năm nay được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều thành công mới, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật quần chúng, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, lực lượng vũ trang, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email