Lấy “yếu tố con người” là trọng tâm để đột phá trong cải cách hành chính

  • 11:49 ,13/04/2019
KHPTO - TP.HCM chọn năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trong đó lấy “yếu tố con người” là trọng tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân cấp, ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động lực thúc đẩy.

TP.HCM sẽ tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và quy tắc ứng xử và thực thi công vụ trên địa bàn thành phố. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó được giao trực tiếp phụ trách, nếu để hồ sơ trễ hạn cao, người dân thường xuyên phiền hà, không hài lòng và có 2 năm liên tục bị đánh giá chỉ số cải cách hành chính loại trung bình. Đề xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng và triển khai thực hiện quy trình phối hợp các sở - ngành, quận - huyện có thời hạn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực trong thực hiện cơ chế kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện 4 nhiệm vụ trụ cột “Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Xây dựng và triển khai chính quyền điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Về công tác triển khai thực hiện đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện đề án năm 2018. Hiện nay, các tiến độ của công tác này được thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Thành phố đang tích cực xây dựng và triển khai chính quyền điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Đã thực hiện 778 điểm kết nối vào hệ thống mạng băng thông rộng thành phố (MetroNet) phục vụ việc trao đổi thông tin trong vận hành, liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành các cấp. Triển khai hoàn tất hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cho 44 đơn vị, trung tâm dữ liệu thành phố và thường xuyên sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến để tổ chức các cuộc họp về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các buổi tập huấn trực tuyến với các sở, UBND các quận, huyện.

Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thành viên đã được nâng cấp hoàn chỉnh các yêu cầu kỹ thuật, nội dung trang thông tin điện tử theo quy định, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác, tiếp cận thông tin của các tổ chức, cá nhân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và mở rộng, tập trung triển khai dịch vụ công trực tuyến theo chiều sâu. Hiện nay, người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tập trung trong lĩnh vực lao động, doanh nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm.

TP.HCM đã thiết lập hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị sự cố hạ tầng kỹ thuật của người dân với lãnh đạo thành phố qua tổng đài 1022, thư điện tử, website và liên thông tổng đài 113 - 114 - 115 để giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Xây dựng hệ thống công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước thành phố tại địa chỉ http://dnnn.hochiminhcity.gov.vn và thí điểm hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước thực hiện báo cáo tháng/quý qua mạng. Triển khai hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai tại địa chỉ truy cập https://motcuadatdai.tphcm.gov.vn, nhằm mục tiêu tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm tăng cường tính hiệu quả, minh bạch trong công tác quản lý đất đai tại thành phố.

HOÀNG MAI
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email