Lấy bằng đại học bằng con đường... liên thông

  • 15:45 ,29/02/2008

Nếu bạn nhắm mình không vượt qua nổi kỳ thi tuyển sinh đại học căng thẳng sắp tới, thôi thì cứ yên tâm thi vào trường cao đẳng hoặc trung cấp, sau này vẫn có thể có bằng đại học bằng cách học liên thông. Đào tạo liên thông là quá trình đào tạo cho phép sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở trình độ cao hơn cùng ngành nghề, hoặc chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục và trình độ đào tạo khác. Khi tốt nghiệp, bạn vẫn có thể có tấm bằng đại học chính quy như những sinh viên khác.

Ai được học liên thông?

Theo quy định đào tạo liên thông vừa được Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 13/2/2008, những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng có nhu cầu học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học đều có thể học liên thông.

Đối với việc liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, hoặc từ cao đẳng lên đại học, người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Đối với đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Ngoài ra, những người đã tốt nghiệp ở nước ngoài có văn bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng được công nhận theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo cũng có thể học liên thông tại Việt Nam.

Tuyển sinh như thế nào?

Đối với những lớp đào tạo liên thông mà đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, các thí sinh phải tham dự thi tuyển ba môn: hai môn cơ bản và một môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề). Đề thi các môn cơ bản được lấy từ ngân hàng đề thi của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ giáo dục và đào tạo. Đề thi môn cơ sở ngành (hoặc thực hành nghề) do hiệu trưởng trường quy định.

Đối với những lớp đào tạo liên thông mà đối tượng tuyển sinh là những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, các thí sinh phải tham dự một kỳ thi tuyển 2 môn gồm: môn cơ sở ngành (hoặc môn ngoại ngữ tiếng Anh) và môn kiến thức ngành.

Hiệu trưởng nhà trường sẽ quy định cụ thể môn thi tuyển sinh để đảm bảo chất lượng tuyển chọn.

Thời gian học

Chương trình đào tạo liên thông được thiết kế theo nguyên tắc mềm dẻo, phát triển theo hướng kế thừa và tích hợp, để giảm tối đa thời gian học lại kiến thức và kỹ năng mà người học đã tích lũy ở các trình độ khác.

Học lên cao đẳng được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp. Học lên đại học thì từ hai năm rưỡi đến bốn năm với người có bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khác ngành đào tạo nhưng cùng trong một khối ngành, nếu có nhu cầu đào tạo liên thông thì phải học thêm một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vào ngành theo học liên thông trước khi dự thi tuyển. Khối lượng kiến thức phải học bổ sung do hiệu trưởng nhà trường quyết định. Thời gian đào tạo các khóa bổ sung kiến thức không được tính vào thời gian đào tạo liên thông.

Việc học liên thông có thể được tổ chức thành các lớp riêng hoặc ghép học cùng với các lớp đào tạo của trường phù hợp với kế hoạch, chương trình và loại hình đào tạo. Hiệu trưởng sẽ quyết định việc tổ chức các lớp đào tạo liên thông.

Bằng tốt nghiệp: chính quy hoặc vừa học vừa làm

Nếu theo học theo hình thức ban ngày, tập trung liên tục tại trường, thực hiện quy chế về tuyển sinh, quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy.

Người học theo hình thức vừa làm vừa học thì được cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (nếu sau khi kết thúc khóa học có đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp hệ này). O

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email