Lần đầu tiên Trường ĐH ngân hàng TP.HCM áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ

  • 21:16 ,16/06/2020

KHPTO - Lần đầu tiên, trong kỳ tuyển sinh năm 2020, Trường đại học ngân hàng TP.HCM áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ cho 450 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy chất lượng cao và 60 chỉ tiêu chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường này trong năm nay là 3.250 sinh viên, với 4 phương thức tuyển sinh.

1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT

Đối tượng là những thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo là từ 16 điểm trở lên, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Điểm xét tuyển bao gồm: kết quả điểm 3 bài thi, môn thi trong kỳ thi THPT năm 2020 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp.

Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể.

Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định.

Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành, nhóm ngành xét tuyển, trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ).

3. Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của trường

- Đối tượng 1: thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành, chương trình đăng ký; và có điểm môn tiếng Anh trung bình cộng của 3 học kỳ (1 và 2 của lớp 11; và học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.

- Đối tượng 2: thí sinh có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 47 trở lên và có kết quả học tập học kỳ 1 và 2 của lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên.

- Đối tượng 3 : học sinh có kết quả học tập học kỳ 1 và 2 của lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh, thành phố; và có môn tiếng Anh trong chương trình học lớp 11 và lớp 12.

- Đối tượng 4 : học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1 và 2 của lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên đối với chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng, từ 20 trở lên đối với chương trình ĐHCQ chất lượng cao đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4. Đối với đối tượng 3, 4; xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình (3 học kỳ) của từng môn thi theo thang điểm 10, có quy đổi nếu có môn nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12), nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn tiếng Anh của 3 học kỳ.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau.

Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2020, 2019 và 2018.

Phương thức 4: xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020 và có tổng điểm từ 750 trở lên.

Học phí chương trình đại học chính quy chuẩn: 4.450.000 đ/học kỳ (năm học 2019 – 2020).

Học phí chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 16.000.000 đ/học kỳ (năm học 2019 – 2020).

Học phí chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng: học kỳ 1 - 5: 20.000.000 đ/học kỳ. Học kỳ 6 - 7: 39.500.000 đ/học kỳ.

Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email