Lần đầu tiên Trường ĐH kinh tế TP.HCM khai giảng khóa đào tạo Fintech

  • 21:11 ,08/10/2019
KHPTO - Vào ngày 10/10 tới đây, Trường ĐH kinh tế TP.HCM (UEH) sẽ khai giảng khóa đào tạo Advanced Fintech Manager (AFM) đầu tiên về công nghệ tài chính (Fintech), được hợp tác với Đại học SoongSil của Hàn Quốc.

Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức mới nhất về ngành tài chính ngân hàng số, P2P Lending, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI)… Đới tượng mà khóa đào tạo này nhắm đến là các cán bộ quản lý trong các tổ chức thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Khóa đào tạo ngắn hạn này, dự kiến trong 4 tuần, sẽ tập trung vào sự kết hợp 3 yếu tố: công nghệ, tài chính và chính sách. Trong đó, có những tình huống thực tế từ các công ty Fintech của Hàn Quốc và Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

Theo phó hiệu trưởng Trường ĐH kinh tế TP.HCM - GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, đây là khóa đào tạo Fintech ngắn hạn đầu tiên mà trường hợp tác với Đại học Soongsil của Hàn Quốc. Trong khóa đào tạo về Fintech này, nhà trường sẽ mời lãnh đạo ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc, và lãnh đạo của một số công ty Fintech tại Việt Nam đã có những thành công nhất định trong quá trình khởi nghiệp liên quan đến Fintech, đến chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn.

TS. Ngô Tấn Vũ Khanh - giảng viên khoa CNTT kinh doanh, một trong số các giảng viên giảng dạy trong khóa đào tạo này, cho biết: chương trình được khoa CNTT kinh doanh của Trường ĐH kinh tế TP.HCM kết hợp chặt chẽ pới với chương trình Fintech đã được giảng dạy tại Hàn Quốc, Trung Quốc của Trường đại học Soongsil.

CAO KIẾN NAM
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email