Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

  • 20:20 ,12/07/2019
KHPTO - Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, 6 tháng đầu năm đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm 2011 - 2017.

Công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục phát triển

Động lực tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tiếp tục được hỗ trợ ở cả phía cung và cầu, trong đó tiêu dùng cá nhân tiếp tục tăng trưởng mạnh, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục phát triển. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu được tăng cường. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có 66.958 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 860.195 tỷ đồng, tăng 3,8% về cực số doanh nghiệp và tăng 32,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018, đạt mức cao nhất so với 6 tháng đầu của các năm trong giai đoạn 2015 - 2019; tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng ước đạt 12,8 tỷ đồng, tăng 27,7%. Tính cả 19.677 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 2.170.523 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, có 21.617 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2018; 50.780 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tăng 18,4% so với cùng kỳ 2018), bao gồm: 21.105 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 17,4%), 21.849 doanh nghiệp chờ giải thể (tăng 19,5%), 7.826 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 18,1%), trung bình mỗi tháng có 8.463 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 16.727 doanh nghiệp, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2018, đây là những doanh nghiệp không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được.

Bước đầu tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Khoa học và công nghệ (KHCN) trong 6 tháng đầu năm đã đẩy mạnh triển khai các dự án thuộc đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” và vận hành hiệu quả các cổng thông tin về khoa học và công nghệ, bước đầu tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ xã hội, nhất là thế hệ trẻ sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng dữ liệu lớn IoT, trí tuệ nhân tạo... giúp kiến tạo những cơ hội cho phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Tiếp tục triển khai “Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đến năm 2025”. Tổ chức hội nghị trao đổi và tích cực phối hợp với các địa phương để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KHCN năm 2019 về khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN; thúc đẩy công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; công tác thông tin, thống kê KHCN và đề án tri thức Việt số hóa... Khẩn trương thực hiện xây dựng đề án phát triển Trung tâm khởi nghiệp quốc gia tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng và Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập. Đẩy nhanh hoàn thiện xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia. Tổng hợp bộ chỉ số đổi mới sáng tạo của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và nhóm chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Tích cực triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020. Thực hiện hiệu quả “Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Công tác đối ngoại trong lĩnh vực KHCN được quan tâm. Khánh thành Trung tâm hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về nước và môi trường nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ, nhằm bảo vệ môi trường, duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên. Khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo về Internet vạn vật (IoT Innovation Hub) với mục tiêu hỗ trợ người dùng cùng sáng tạo, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng IoT cũng như hỗ trợ các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc thương mại hóa các sản phẩm.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email