Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2021

  • 00:32 ,06/09/2020
KHPTO - Hội đồng tiền lương quốc gia vừa có báo cáo gửi Chính phủ về “khuyến nghị phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2021”. Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đề xuất tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 việc áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng như hiện hành.

Hội đồng tiền lương quốc gia đánh giá, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau thời gian các doanh nghiệp hoạt động cầm cự trong quý I, thì bắt đầu suy giảm trong quý II, quý III. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu quý III/2020 chịu tác động mạnh mẽ nhất khi đứt gãy các hợp đồng của năm 2020 (quý I và quý II vẫn cầm cự sản xuất khi tiếp tục thực hiện các đơn hàng đã ký năm 2019), và chưa dự báo được năm 2021.

Cụ thể, có tới 19,4% doanh nghiệp dự báo nhận định những tháng tới gặp khó khăn hơn quý II/2020, 18,3% doanh nghiệp dự báo giảm đơn đặt hàng mới và 21,9% số doanh nghiệp dự kiến giảm đơn đặt hàng xuất khẩu.

Đáng chú ý, có khoảng 84,8% doanh nghiệp được khảo sát cho biết gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; doanh nghiệp quy mô lớn và quy mô vừa chịu tổn thương nhiều hơn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Khoảng gần 67% doanh nghiệp đã thực hiện ít nhất một trong bốn giải pháp về lao động để ứng phó với tác động của dịch Covid-19 bao gồm: cắt giảm lao động; cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên; nghỉ việc không lương; giảm lương người lao động. Trong đó, cho lao động giãn việc/nghỉ luân phiên là giải pháp được áp dụng phổ biến nhất (gần 40% doanh nghiệp thực hiện), trên 28% doanh nghiệp thực hiện “cắt giảm lao động”.

Hiện, chủ trương chung của Chính phủ là thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi phục hồi kinh tế, sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho người lao động khi ảnh hưởng dịch Covid-19. Chính phủ đã triển khai đồng bộ3 gói hỗ trợ lớn về chính sách tài khóa (miễn, cắt, giảm thuế, phí, lệphí, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất... số tiền gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất khoảng 180.000 tỷ đồng, số tiền miễn, giảm phí, lệphí khoảng 40.000 tỷ đồng).

Chính sách hỗ trợ tín dụng nhưhỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay để phát triển sản xuất (gói tín dụng 250.000 tỷ đồng).

Đồng thời, Chính phủ ban hành chính sách an sinh xã hội (gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng), trong đó có những nội dung hỗ trợ trực tiếp cho người lao động không có thu nhập hoặc thu nhập bị giảm sâu, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không lãi suất để trả lương ngừng việc, bảo đảm việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, Chính phủ còn thực hiện các chính sách khác hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính như: giãn nộp bảo hiểm xã hội, chi phí công đoàn...

Vì vậy, Hội đồng tiền lương quốc gia kiến nghị chính sách tiền lương tối thiểu cần đặt trong yêu cầu chung về hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc làm cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ người lao động. Với việc không tăng tiền lương tối thiểu vùng sẽ giúp thực hiện được định hướng chính sách rõ ràng, ổn định để doanh nghiệp chủ động sắp xếp, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, góp phần tranh thủ thu hút đầu tư nước ngoài.

Do đó, theo Hội đồng tiền lương quốc gia, người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước cùng chia sẻ khó khăn và thực hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, lấy đà phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đồng thời cũng tạo thuận lợi cho người lao động giữ được việc làm, hoặc có cơ hội thuận lợi tái tham gia thị trường lao động.

BẢO AN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email