Không tìm thấy chương trình trong All Programs

  • 06:24 ,31/01/2018

Ảnh chụp màn hình. Ảnh: Cao Kiến Nam.

KHPTO - Mục "Hỏi & Đáp", LBVMVT số 655 có bạn hỏi không tìm thấy chương trình Paint trong Start của Windows 7. Cách giải quyết đã có nói trong phần trả lời. Nhân đây, tôi chỉ xin nói thêm về việc tìm chương trình trong Windows 10.

Nếu bạn vào Start menu, chọn All apps thì có thể tìm thấy tất cả những ứng dụng của Windows 10 và những ứng dụng đã cài thông qua Windows 10, còn những ứng dụng đã cài từ trước (Windows 7 chẳng hạn) thì sẽ không thấy đâu cả.

Nếu bạn dùng chức năng tìm kiếm hoặc Cortana để tìm thì chỉ thấy các file thành phẩm chứ không phải file chạy chương trình. Lúc này bạn chỉ còn có cách tìm file chạy chương trình trong ổ đĩa đã cài để cho chạy một lần, rồi tạo shortcut đưa ra desktop thì sau đó Windows 10 mới cho hiện tên chương trình lên danh sách All apps.

Để tránh sự phiền phức này, trước khi nâng cấp lên Windows 10, bạn hãy tạo shortcut ra desktop cho tất cả những chương trình đã cài (có thể gom vào một thư mục cho gọn) để sau này dễ tìm và cho chạy.

Phan Nguyên
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email