Không kết nối được wifi dù có sóng

  • 10:29 ,03/10/2013

* Khi đi du lịch, tôi kết nối mạng wifi của khách sạn cho laptop nhưng không được, mặc dù biểu tượng wifi có 2 hoặc 3 vạch sóng. Ngoài ra, lúc đó biểu tượng sóng wifi có dấu chấm than màu vàng. Tôi phải làm sao?
dethuongsophie@yahoo.com
 

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến biểu tượng sóng wifi có dấu chấm than màu vàng, như tường lửa chặn kết nối không an toàn, điền không đúng password, sóng ảo, máy tính bắt sóng wifi yếu... Trong đó, thường gặp nhất là trường hợp sóng mạng wifi bị yếu, máy tính kết nối sóng wifi ảo. Khi đó, bạn thử mang máy đến gần thiết bị phát sóng wifi, hoặc tắt và mở lại thiết bị đó rồi thực hiện kết nối wifi lại cho laptop. Ngoài ra, những lúc như vậy, bạn có thể dùng một thiết bị khác cũng hỗ trợ kết nối wifi (như smartphone, máy tính bảng) kết nối vào mạng wifi đó xem có được không; nếu vẫn không được, bạn thông báo cho chủ khách sạn để họ tắt và mở lại thiết bị phát sóng wifi.

- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến biểu tượng sóng wifi có dấu chấm than màu vàng, như tường lửa chặn kết nối không an toàn, điền không đúng password, sóng ảo, máy tính bắt sóng wifi yếu... Trong đó, thường gặp nhất là trường hợp sóng mạng wifi bị yếu, máy tính kết nối sóng wifi ảo. Khi đó, bạn thử mang máy đến gần thiết bị phát sóng wifi, hoặc tắt và mở lại thiết bị đó rồi thực hiện kết nối wifi lại cho laptop. Ngoài ra, những lúc như vậy, bạn có thể dùng một thiết bị khác cũng hỗ trợ kết nối wifi (như smartphone, máy tính bảng) kết nối vào mạng wifi đó xem có được không; nếu vẫn không được, bạn thông báo cho chủ khách sạn để họ tắt và mở lại thiết bị phát sóng wifi.

 

Minh Tân
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email