Không đậu ngành mình thích, vẫn có thể học khi đăng ký bằng kép

  • 09:29 ,06/09/2020
KHPTO - Chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đang được các sinh viên (SV) quan tâm, bởi lẽ trong cùng một khoảng thời gian học, sinh viên có thể nhận được hai bằng đại học khi tốt nghiệp và có nhiều lợi thế để ứng tuyển việc làm sau khi ra trường.

Từ năm 2020, sinh viên của các trường thành viên thuộc Đại học quốc gia TP.HCM sẽ được học hai ngành ở hai trường khác nhau.

Về lịch học, SV tham gia học song ngành theo thời khóa biểu riêng của cơ sở đào tạo nếu đạt số sinh viên tuyển sinh tối thiểu. Nếu trường hợp không đủ, SV phải học theo lịch của hệ đại trà hoặc tích lũy tín chỉ từ hệ đào tạo văn bằng hai. Trong thời gian tham gia học song ngành, SV phải luôn đảm bảo khối lượng học tập của chương trình đào tạo thứ nhất theo quy định, không nằm trong diện bị cảnh cáo học vụ hoặc đình chỉ của một trong hai chương trình. Nếu SV không duy trì được điều kiện này sẽ phải ngừng học chương trình đào tạo thứ hai.

Các môn học tương đương giữa hai chương trình đào tạo, như khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức bổ trợ, thực tập, khóa luận, luận văn tốt nghiệp có thể được xem xét công nhận chuyển đổi giữa các chương trình đào tạo. Về học phí, mức học phí các tín chỉ của chương trình đào tạo thứ hai (không tính các tín chỉ trùng nhau hoặc được công nhận tương đương giữa hai chương trình) được áp dụng mức học phí tín chỉ của cơ sở đào tạo quản lý chương trình đào tạo thứ hai.

Điều kiện cấp bằng và tốt nghiệp, SV phải đảm bảo các điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra theo từng ngành đào tạo và các chứng chỉ tự tích lũy như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của nhà trường. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả học tập và yêu cầu của chương trình đào tạo, điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ hai cho SV là đã đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ nhất. Nếu hết thời gian học mà vẫn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ hai hoặc cả hai ngành, nhà trường sẽ cấp bảng điểm các môn học đã hoàn thành trong chương trình đào tạo.

Việc học song ngành cùng một trường đã có chủ trương từ lâu nhưng chưa có quy định cụ thể và chưa tổ chức thành những lớp riêng. Do đó, đây là năm đầu tiên một số trường tổ chức học song ngành cho SV cả trong lẫn ngoài trường, miễn thuộc hệ thống Đại học quốc gia TP.HCM. Trước đây, SV đăng ký học hai ngành nhiều nhưng phần lớn học thêm để tăng hiểu biết chứ rất khó để đủ điều kiện tốt nghiệp, vì SV phải theo học lớp chung và tự sắp xếp thời khóa biểu để đảm bảo học đủ chương trình. Còn hiện nay, trường sẽ thiết kế và xây dựng lại cách tổ chức lớp riêng, có thể học vào cuối tuần hoặc những ngày không trùng lịch học. Nhà trường cũng sẽ công nhận những tín chỉ tương đồng mà các SV đã học ở năm thứ nhất và chỉ học lại một số môn cơ sở chuyên ngành, tránh trùng lắp.

Điều kiện để được đăng ký học song ngành là SV đang học đại học hệ chính quy tại một cơ sở đào tạo thuộc Đại học quốc gia TP.HCM; ngành đào tạo của chương trình đào tạo thứ hai phải khác ngành đào tạo của chương trình đào tạo thứ nhất; không có sự khác biệt trong hình thức và trình độ đào tạo giữa hai chương trình đào tạo; đã hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất và SV thuộc diện xếp loại học lực trung bình khá trở lên; thời gian tối đa được phép học đối với SV học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình đào tạo thứ nhất.

N. QUỲNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email