Khoa quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội có 2 chương trình đào tạo mới

  • 22:06 ,01/05/2021
KHPTO - Khoa quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức khởi động các chương trình đào tạo kỹ sư tự động hóa và tin học và cử nhân ngôn ngữ Anh (chuyên sâu kinh doanh - công nghệ thông tin). Năm học 2021 – 2022, là năm đầu tiên tuyển sinh hai chương trình đào tạo này với chỉ tiêu 150 sinh viên.

Chương trình do ĐHQGHN cấp bằng, được xây dựng dựa trên chương trình hệ thống điều khiển và công nghệ thông tin trong công nghiệp của Học viện hàng không Moscow, Liên bang Nga (MAI). Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng rộng bên cạnh kiến thức chuyên môn sâu, tập trung, đáp ứng được yêu cầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, các học phần trong khối kiến thức ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ giúp cho sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo sau khi ra trường. Theo học chương trình, sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang học tại Học viện hàng không Moscow và nhận các suất học bổng.

Chương trình cử nhân tiếng Anh (chuyên sâu kinh doanh – công nghệ thông tin) là chương trình đầu tiên của Việt Nam do ĐHQGHN phát triển, tích hợp giữa ngôn ngữ Anh và kiến thức chuyên ngành chuyên sâu về kinh doanh và công nghệ thông tin. Chương trình sẽ đáp ứng được các vị trí việc làm đặc trưng mà xã hội đang rất cần. Tích hợp một trong 2 chuyên ngành hẹp (kinh doanh hoặc công nghệ thông tin), sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận một trong 4 nhóm vị trí việc làm đặc trưng của cử nhân ngôn ngữ Anh, nhưng có định hướng chuyên sâu và hoàn toàn khác biệt với những chương trình cử nhân ngôn ngữ Anh thông thường.

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email