Kết hợp dạy nghề nông thôn với chuyển giao công nghệ cao

  • 23:48 ,09/10/2019
KHPTO - Cùng với chương trình hỗ trợ đào tạo nghề làm nông công nghệ cao của thành phố, Hội nông dân TP.HCM cũng triển khai kế hoạch hỗ trợ nhu cầu trang bị công nghệ cao vào sản xuất của nông dân.

Hiện Hội nông dân TP.HCM đang xây dựng chương trình đưa nông dân thành phố tiếp cận những thành tựu công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp đô thị, như: hệ thống quản lý nông nghiệp công nghệ cao Smart Agri trong trồng trọt, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản; phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cũng như công nghệ cao vào sản xuất và cung ứng thức ăn thô xanh ủ chua và chip thông minh ứng dụng trong việc kết nối giữa các thành phần theo nhu cầu của người đặt hàng…

Theo ông Trần Ngọc Hổ - phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, sở cùng các địa phương tổ chức khảo sát về dự báo nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động địa bàn thành phố. Từ đó có giải pháp điều chỉnh, bổ sung, tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và tỷ lệ lao động qua đào tạo.

K.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email