Internet 5G

  • 17:46 ,28/06/2019
KHPTO - LBVMVT số 688 có bài nói về 5G sẽ thay đổi cách chúng ta sử dụng Internet như thế nào. Theo dự đoán của các chuyên gia thì phải đến năm 2020 hay 2021, mạng 5G mới được phổ biến.

Như thế là còn lâu, theo khái niệm thời gian trong lãnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên có thể trong năm 2017 này hay sang năm, sẽ có những thiết bị thử nghiệm công nghệ 5G.

Từ chỗ thử nghiệm đến chỗ hoàn thiện chắc chắn còn phải có nhiều cải tiến hay sửa đổi, thậm chí có thể sẽ rất khác biệt. Vì vậy, chúng ta không nên vì đam mê công nghệ mà tốn tiền cho những thiết bị chỉ đưa tính năng 5G vào thử nghiệm.

Long Bình
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email