Huyện Nhà Bè hỗ trợ lãi vay cho 20 phương án chuyển dịch nông nghiệp đô thị

  • 15:08 ,09/07/2020

Nuôi tôm ở Nhà Bè.

KHPTO - Cùng đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố, Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi vay huyện Nhà Bè đã phối hợp với UBND các xã, tổ chức tín dụng triển khai hỗ trợ 20 phương án nuôi tôm, trồng lan, trồng hoa kiểng, mai cho 20 hộ dân. Theo báo cáo của UBND huyện Nhà Bè, diện tích được hỗ trợ bao gồm nuôi tôm là 19,4 ha và 91 cây mai, 12 cây bonsai, 12.500 cây lan. Tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ đồng và tổng vốn vay có hỗ trợ lãi suất hơn 14 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị theo Quyết định số 655/QĐ-UBND của UBND thành phố, đã góp phần tạo nguồn vốn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn huyện.

Đồng thời, chương trình hỗ trợ lãi suất đã giúp người dân giảm bớt được một phần kinh phí khi đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Qua đó, người dân đã mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để đầu tư sản xuất các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đến người dân trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn. Phần lớn do trước đây có nhiều hộ dân vay vốn hỗ trợ lãi vay để sản xuất nông nghiệp nhưng hiện nay nhiều hộ đã chuyển đổi sang đầu tư sản xuất các lĩnh vực khác nên không có nhu cầu vay vốn hỗ trợ. Đồng thời, quy trình và thủ tục giải quyết nhu cầu xây dựng các hạng mục công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp chưa có hướng dẫn cụ thể của thành phố, do vậy người dân còn e ngại vay vốn đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

HOÀN TRẦN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email