Huyện Hóc Môn: Năm 2020, đào tạo nghề cho trên 3.300 lao động thất nghiệp

  • 12:55 ,04/06/2020
KHPTO - Năm cuối cùng thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Hóc Môn đề ra mục tiêu đào tạo nghề cho 4.600 lao động, trong đó, đào tạo 3.334 lao động thất nghiệp và một số đối tượng chính sách khác.

Cụ thể, huyện Hóc Môn đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho 650 lao động, đào tạo 563 đối tượng khác thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, đào tạo cho mỗi xã và thị trấn 5 lao động thuộc các đối tượng khuyết tật, người có công, hộ dân tộc thiểu số. Năm 2020, huyện Hóc Môn cũng đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 5.800 lao động.

Với mục tiêu đào tạo nghề gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn huyện, địa phương này tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp, và một phần nhỏ đào tạo nghề nông nghiệp. Đối với nghề phi nông nghiệp, huyện Hóc Môn đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Đồng thời, đào tạo nghề theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp dịch vụ và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với đào tạo nghề nông nghiệp, đào tạo nghề cho một bộ phận nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tiến tới nông nghiệp thông minh hiện đại.

Đơn vị thực hiện đào tạo nghề là Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và một số cơ sở đào tạo nghề uy tín khác. Sau đào tạo, địa phương này còn tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và giải quyết việc làm.

NAM TIẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email