Huawei đứng đầu về nộp bằng sáng chế tại Châu Âu trong năm 2017

  • 09:31 ,13/03/2018

KHPTO - Huawei là công ty có số lượng bằng sáng chế lớn nhất đăng ký với Văn phòng sáng chế Châu Âu (EPO) trong năm 2017.

Trong báo cáo hàng năm của EPO vừa được công bố, có gần 166.000 đơn xin cấp bằng sáng chế Châu Âu trong năm 2017, tăng gần 4% và cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhiều nhất là Huawei, đã nộp hồ sơ đăng ký 2.398 bằng sáng chế.

Tính đến ngày 31/12/2017, Huawei đã nộp 64.091 hồ sơ xin cấp bằng sáng chế ở Trung Quốc và 48.758 hồ sơ ở ngoài Trung Quốc. Kết ảu, đã có 74.307 bằng sáng chế được cấp cho Huawei, 90% trong số đó là bằng sáng chế phát minh.

Trong số 180.000 nhân viên Huawei trên toàn thế giới, có khoảng 80.000 nhân viên, chiếm 40% tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Hàng năm, Huawei đầu tư ít nhất 10% doanh thu của mình cho lĩnh vực R&D, và dự kiến sẽ đầu tư khoảng từ 10 - 20 tỷ USD mỗi năm cho các hoạt động R&D trong những năm tới.

Một số sản phẩm của Huawei liên quan đến việc sử dụng rất nhiều bằng sáng chế, như điện thoại Huawei P10 có thể sử dụng hàng ngàn công nghệ đòi hỏi bằng sáng chế trong các lĩnh vực: công nghệ không dây, ứng dụng, chất bán dẫn, công nghệ màn hình hiển thị...

C.K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email