Hợp tác xã - xu thế tất yếu để phát triển kinh tế tập thể

  • 15:43 ,03/09/2021

Mô hình trồng rau sạch thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại Thành phố Thủ Đức.

KHPTO - Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã (HTX) là xu thế tất yếu để phát triển kinh tế tập thể.

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó, TP.HCM đã có nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy HTX phát triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, TP.HCM đã xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới tác động sâu rộng, rõ nét vào đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của người dân.

HTX tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của hộ thành viên trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ. Phát triển kinh tế tập thể, HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc kinh tế tập thể, HTX, gồm: phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên, thu hút tất cả nông dân, phần lớn hộ kinh tế cá thể và nhiều tổ chức tham gia kinh tế tập thể, HTX.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, TP.HCM tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp, như tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX.

Đồng thời, TP.HCM còn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ như ưu đãi phát triển HTX, hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ thành lập mới HTX; hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ; hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng triển khai các đề án phát triển HTX, Liên hiệp HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Cụ thể, ở lĩnh vực nông nghiệp tại TP.HCM, công tác triển khai chính sách hỗ trợ về chính sách ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, Liên minh HTX Thành phố đã phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, Hội Nông dân TP.HCM mở nhiều lớp đào tạo về khuyến nông, khuyến ngư cho người dân tham gia vào các dự án nuôi bò sữa, nuôi tôm, cá sấu, trồng rau sạch, làm muối, bánh tráng, sinh vật cảnh…

Bên cạnh đó, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM còn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM để triển khai các đề tài, đề án ứng dụng khoa học và công nghệ về nông nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND TP.HCM cho các tổ hợp tác, HTX, làng nghề nhằm góp phần bảo tồn và phát triển các tổ hợp tác, HTX, làng nghề trên địa bàn thành phố.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, tính đến năm 2020, cả nước có 26.040 HTX, trong đó có 1.292 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; 3.220 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tăng 6,8 lần so với năm 2015. Ðến nay, khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP); gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên. Các HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác sản xuất và cung ứng cho thị trường từ 18 - 32% số hàng lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác, góp phần ổn định giá cả thị trường và kiềm chế lạm phát, đồng thời thu hút hơn 3 triệu lao động, tạo hơn 40 nghìn việc làm mới hằng năm...
Bài, ảnh: UYÊN DUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email