Hơn 350 triệu tên miền đã được đăng ký trong quý 2 năm 2019

  • 12:49 ,05/09/2019

Tổng số lượt đăng ký tên miền trong qúy 2 năm 2019.

KHPTO - Công ty VeriSign vừa công bố đã có khoảng 354,7 triệu tên miền (domain name) đã được đăng ký trong quý 2 năm 2019, trong đó có cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD).

So với quý 1 năm 2019, thì có thêm khoảng 2,9 lượt tên miền được đăng ký thêm trong quý 2 cùng năm.

Nếu tính về số lượt đăng ký thì quý 2 năm 2019 đã tăng 14,9 triệu so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Công ty VeriSign, thì tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao “.com” và “.net” đạt khoảng 156,1 triệu lượt (tính đến cuối quý 2 năm 2019), tăng 1,3 triệu lượt đăng ký tên miền (khoảng 0,9%), so với quý 1 năm 2019.

Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao “.com” và “.net” đạt khoảng 6,4 triệu lượt (khoảng 4,3%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2019, các tên miền đã đăng ký dạng “.com” đạt 142,5 triệu, trong khi tên miền dạng “.net” là 13,6 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền “.com” và “.net” mới là 10,3 triệu, tính đến cuối quý 2 năm 2019. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký 2 dạng tên miền này là 9,6 triệu.

“Verisign cung cấp báo cáo tóm tắt về tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền. Báo cáo này và các báo cáo trước đó đều được đăng tải trên website Verisign.com/DNIB”, đại diện Công ty VeriSign, chia sẻ.

dd
10 dạng tên miền được đăng ký nhiều nhất, tính đến quý 2 năm 2019.
C.K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email