Hội thi về giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc

  • 17:48 ,29/07/2020
KHPTO - Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 7 - 12/8/2020 tại 4 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn; nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào - sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề Cách mạng tháng Tám thành công; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Đồng thời, thông qua hội thi giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trên cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tham gia hội thi có Đội tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Kạn, Nghệ An, Cao Bằng, Phú Thọ, Kon Tum, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bình Phước.

Chương trình tham gia hội thi bám sát chủ đề, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao, khuyến khích những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Các hoạt động trong khuôn khổ hội thi, triển lãm phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trên tinh thần: “Đoàn kết - Sáng tạo - Thân thiện - An toàn”.

H.K
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email