Hội thảo về kết nối cung – cầu công nghệ quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc 2019

  • 21:33 ,15/09/2019
KHPTO - Trung tâm thông tin và thống kê KH&CN (CESTI - Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với đại diện Trung tâm thương mại hóa toàn cầu (GCC – Hàn Quốc) và Công ty BSR Việt Nam tổ chức hội thảo: “Kết nối cung – cầu công nghệ quốc tế Việt Nam – Hàn Quốc 2019” vào ngày 19/92019 tại TP.HCM.

Hội thảo nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh – liên kết, giao lưu thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc; là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu và trao đổi trực tiếp về các giải pháp, công nghệ đa dạng do doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển. Qua đó, xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt – Hàn. Đây là những công nghệ tiên tiến đã được chọn lọc và có chi phí đầu tư hợp lý.

Ngoài ra, dựa vào từng điều kiện cụ thể, đại diện của GCC sẽ hướng dẫn về việc vay vốn nhằm đầu tư, phát triển và chuyển giao công nghệ Hàn Quốc từ nước ngoài vào Việt Nam.

MAI THY
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email