Học tập suốt đời - học tập thông minh để trở thành công dân tốt

  • 11:47 ,08/10/2019
KHPTO - UBND TP.HCM vừa tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề "Học tập suốt đời - học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh".

Ông Lê Hồng Sơn, giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM cho rằng, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ nhiệm vụ xóa mù chữ đến phổ cập giáo dục, các chương trình giáo dục thường xuyên để giúp cho người dân có kiến thức cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được Bộ giáo dục và đào tạo phát động trong cả nước. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Theo ông Lê Hồng Sơn, với lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin, việc tham gia các hoạt động học tập mở, miễn phí qua các khóa học trên mạng Internet (của các cơ sở đào tạo có uy tín) là cơ hội để người dân thành phố cập nhật, khai thác kho tàng kiến thức của nhân loại, chủ động trong học tập nâng cao kiến thức. Quá trình học tập đó phải hướng đến việc xây dựng gia đình hạnh phúc, là nền tảng để mỗi người dân tham gia quá trình xây dựng xã hội, xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, thông minh và không ngừng phát triển. Đó cũng là nền tảng để TP.HCM sớm trở thành đô thị thông minh, thành phố học tập, gia nhập mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của các quận, huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ trên địa bàn quận, huyện một cách thiết thực, hiệu quả nhất; làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút người lao động chưa có nghề nghiệp trên địa bàn đến học tập với nhiều loại hình đào tạo khác nhau, để có nghề nghiệp ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách vững chắc, tạo cuộc sống ấm no hạnh phúc, góp phần phát triển quê hương, đất nước. Ngoài ra, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ nhiệm vụ xóa mù chữ đến phổ cập giáo dục, các chương trình giáo dục thường xuyên để giúp cho người dân có kiến thức cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện để Hội khuyến học các cấp thực hiện tốt các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng "Gia đình học tập"; "Dòng họ học tập"; "Cộng đồng học tập"; "Đơn vị học tập".

Trước đó, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, diễn ra từ ngày 1 - 7/10/2019. Theo đó, các hoạt động trong tuần lễ bao gồm: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập; tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị…

N. HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email