Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã

  • 11:17 ,07/10/2019

HTX sản xuất rau sạch. Ảnh: Vỹ Phượng.

KHPTO - TP.HCM đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển, nhờ đó nâng cao hiệu quả hoạt động cho HTX, phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Các chính sách nổi bật như: hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho HTX (hỗ trợ 100 triệu đồng cho HTX mới thành lập); chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ về làm việc tại HTX (hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng có trình độ đại học, 0,8 triệu đồng/người/tháng có trình độ cao đẳng); chính sách hỗ trợ lãi vay cho HTX khi tham gia vay vốn từ quỹ trợ vốn xã viên HTX; hỗ trợ, đổi mới nâng cao trình độ khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho HTX thuộc chương trình, đề án trọng điểm về phát triển nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại phù hợp tình hình sản xuất.

Thông qua triển khai các chính sách phát triển HTX, đã có 7 HTX được hỗ trợ xây dựng nhà sơ chế, chế biến, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, 3 năm qua thành phố cũng đã vận động thành lập mới 20 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ 50 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho HTX như: mô hình canh tác rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình nhà lưới trồng rau có sử dụng phân sinh học và hệ thống tưới tự động; mô hình nuôi cá kiểng, cá thịt, cá giống, nuôi tôm, nuôi cua; mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi bò sữa... Thành phố cũng hỗ trợ chứng nhận VietGAP, truy xuất nguồn gốc rau cho các HTX Phú Lộc (huyện Củ Chi), HTX Phước An (huyện Bình Chánh), Tân Đức (quận 9), Xuân Lộc (quận 12)…

Qua triển khai, chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với các HTX. Theo đó, cơ sở vật chất của HTX nông nghiệp được cải thiện và đạt tiêu chuẩn; trình độ ứng dụng khoa học và kỹ thuật ngày càng nâng cao, tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ đại học, cao đẳng tăng dần. Đặc biệt là sau khi thành lập mô hình HTX tiên tiến, các đơn vị này đã thực hiện thu mua 80 - 100% sản phẩm của các hộ thành viên, có thể sơ chế, chế biến góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp nguồn nông sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, một số HTX có nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp (nhà lưới, chuồng, trại chăn nuôi, nhà kho, nhà sơ chế...) nhưng vướng quy định là chỉ xây dựng các công trình phụ trợ đối với “đất nông nghiệp khác” nên đang gặp khó khăn về giấy phép xây dựng.

TIỂU YẾN
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email