Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp

  • 15:10 ,02/12/2019

KHPTO - Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ). Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân.

Nhóm danh mục máy, thiết bị hỗ trợ là máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, bắp, cà phê, trà, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi. Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản.

Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ. Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản. Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, bắp quy mô hộ gia đình. Các loại máy kéo, động cơ diesel sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.

Mức vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị bằng 100% giá trị hàng hóa. Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba.

TP.HCM triển khai thực hiện Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền xuống địa phương để người dân, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ này.

NGỌC THANH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email