Hỗ trợ lãi vay xử lý chất thải chăn nuôi

  • 06:10 ,28/10/2019
KHPTO - Nhằm xây dựng môi trường nông thôn vệ sinh, nhất là khu vực chăn nuôi vùng ngoại thành, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chính sách hỗ trợ trong việc xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xử lý chất thải trong chăn nuôi tại 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ và quận 12, Thủ Đức.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chăn nuôi có đầu tư công trình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường trên địa bàn 5 huyện và 2 quận nêu trên (không áp dụng trên đối tượng là các hộ, cá nhân chăn nuôi gia công cho doanh nghiệp) sẽ được hỗ trợ vay vốn xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi.

Theo đó, mức vay tối đa để xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc làm mới đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 12.000.000 đồng/công trình/hộ. Mức vay tối đa để sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học hoặc đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi là 6.000.000 đồng/công trình/hộ. Thời hạn vay xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi tối đa là 36 tháng. Lãi suất cho vay là 0%. Nguồn vốn cho vay từ nguồn ngân sách thành phố cấp vốn cho Công ty đầu tư tài chính nhà nước để ủy thác sang Hội liên hiệp phụ nữ thành phố thực hiện cho vay.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email