Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới

  • 22:51 ,16/09/2021

Các hợp tác xã sẽ được hỗ trợ về ưu đãi giao đất, cho thuê đất.

KHPTO - TP.HCM đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới để hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM cũng đang phối hợp với UBND TP Thủ Đức, UBND quận, huyện và hợp tác xã liên quan thực hiện nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên hợp tác xã nông nghiệp được vay vốn và được hưởng lãi suất tín dụng và hỗ trợ lãi suất đối với các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành viên hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với khung mức phí thấp nhất.

Về việc triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho các đối tượng là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp theo Quyết định số 1804/QĐ - TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, do Văn phòng điều phối xây dựng chương trình nông thôn mới (thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM) chủ trì, phối hợp Sở kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính, UBND 5 huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Được biết, Sở tài nguyên và môi trường đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất các chính sách cụ thể về hỗ trợ ưu đãi giao đất, cho thuê đất đối với các hợp tác xã theo quy định Luật hợp tác xã năm 2012 và Luật đất đai.

N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email