Hà Nội chưa vào thu

  • 07:38 ,09/08/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - "Hà Nội chưa vào thu"
Em nhắn tin bảo thế
Nỗi buồn đang ngạo nghễ
Hương sữa đang chờ về...

Hình như vẫn lê thê
Hạ Hà thành đỏng đảnh
Những con đường đông quánh
Bao giờ mùa vào thu?

Gã mơ nhánh mù u
Cuối mùa ai đang hát
Giọt tình rơi ngan ngát
Bao giờ gió gọi thu?

Một mình thu nơi đâu
Chiều nay biển thương nhớ
Làm sao có thể gỡ
Từng sợi buồn vương tơ.

Bao giờ Hà Nội thu
Có thể chăng thu muộn
Hay là điều em muốn
Cho nhớ tràn tim anh.

NGUYỄN ĐÌNH ÁNH
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email