Grab ra mắt dịch vụ GrabCar doanh nghiệp

  • 19:53 ,16/08/2018

KHPTO - Từ ngày 15/8/2018, Grab triển khai dịch vụ GrabCar doanh nghiệp dựa trên nền tảng dịch vụ có sẵn của GrabCar nhưng chỉ dành riêng cho khách hàng đang sử dụng giải pháp Grab for Business tại TP.HCM và Hà Nội.

GrabCar doanh nghiệp hướng đến việc cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp một dịch vụ di chuyển chất lượng cao và chuyên nghiệp, đồng thời gia tăng doanh thu có tài xế.

Grab sẽ chủ động chọn các đối tác tài xế đạt đủ tiêu chí về chất lượng phục vụ để tham gia dịch vụ GrabCar doanh nghiệp. Danh sách này sẽ được Grab cập nhật hàng tuần.

Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng doanh nghiệp chọn điểm đón/điểm đến, rồi chọn tài khoản doanh nghiệp, rồi chọn dịch vụ “GrabCar Doanh Nghiệp”.

Chi tiết về dịch vụ này, khách hàng có thể liên hệ với Grab qua email corpsales.vn@grab.com hoặc số điện thoại (028)71087108.

C.K.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email