Google Chrome bị lỗi

  • 20:30 ,11/07/2018
KHPTO - Trong mục "Hỏi & Đáp" (LBVMVT 670) có bạn hỏi về trình duyệt web Chrome bị lỗi với thông báo "Google Chrome has stopped working". Đây là lỗi do trong quá trình sử dụng, trình diệt virus đã quét luôn file 52.00.00.manifes và file resources.pak.

Tôi hay rút gọn trình duyệt Chrome từ 345 MB xuống còn 130 MB để thêm ứng dụng khác vào hầu đóng gói phần mềm cho nhẹ.

Rút gọn như thế thì Google Chrome vẫn chạy tốt, nhưng nếu mất 2 file nói trên thì Chrome sẽ không chạy và báo lỗi. Bạn chỉ cần bấm chuột phải vào thanh hệ thống, chọn Task Manager (Quản lý tác vụ - trong Windows tiếng Việt); trong thẻ Processes, ở phần Apps (Các ứng dụng), bấm chuột phải vào Google Chrome, chọn End task (Kết thúc tác vụ). Sau đó chỉ cần cài lại Google Chrome.

L.T.H
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email