Giới thiệu ông Nguyễn Văn Nên để bầu làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • 07:34 ,12/10/2020

KHPTO - Sáng ngày 11/10/2020, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định của Bộ chính trị về việc ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên là cán bộ từ trong lực lượng vũ trang nhân dân, được đào tạo và kinh qua nhiều công tác từ cơ sở đến trung ương. Đồng thời, ông Nên nắm vững công tác xây dựng Đảng, có uy tín và có khả năng làm trung tâm đoàn kết các tổ chức, cá nhân trong tổ chức Đảng.

Tiểu sử ông Nguyễn Văn Nên

Sinh ngày 14/7/1957. Quê quán: Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

Tháng 4/1975 - 9/1985: chiến sĩ cảnh sát hình sự, đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 10/1985 - 12/1987: huyện ủy viên, bí thư chi bộ, phó trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 1/1988 - 2/1989: quyền trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 3/1989 - 12/1991: ủy viên Ban thường vụ, trưởng Công an huyện Gò Dầu.

Tháng 1/1992 - 4/1996: phó bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu.

Tháng 4/1996 - 8/1999: tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu.

Tháng 8/1999 - 1/2001: tỉnh ủy viên, trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Tháng 2/2001 - 5/2004: ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 6/2004 - 1/2005: ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban Bảo vệ sức khỏe.

Tháng 2/2005 - 3/2006: thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 3/2006 - 8/2010: phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tháng 9/2010 - 7/2011: bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7/2011 - 2/2013: ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Tháng 3/2013: ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương.

Tháng 11/2013, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, phê chuẩn giữ chức vụ bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được trung ương bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2/2016, được Bộ chính trị phân công giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email